Dokumendid

Kui olete otsustanud, et soovite oma last ise õpetada ja temaga koos õpirõõmus kasvada, tuleks kõigepealt valida kool, milles kirjas olla. Koduõppesõbralike koolide täienev nimekiri on aadressil http://koduope.ee/koolid. Dokumentide vormistus ja nõudmised sisule võivad kooliti erineda.

 

Vanema soovil koduõppe alustamiseks on vaja esitada koolile avaldus 20. augustiks või 20. detsembriks. Koolil võib kodulehel olla avalduse vorm, mille saate lihtsalt täita. Kui ei ole, siis võib koostada vabas vormis avalduse, milles palute jätta lapse vanema soovil koduõppele alates x kuupäevast. Avalduses on vaja märkida koduõppe valiku põhjused (nt soovite ise oma last õpetada) ja koduõpet läbi viiva isiku andmed. 

 

Kui olete kooli koduõppele vastu võetud, siis on vaja koostada lapsele individuaalne õppekava (IÕK). Selle lühijuhend on aadressil https://koduope.ee/IÕK/.

 

Individuaalses õppekavas edasijõudmist hinnatakse kooli poolt vähemalt kord poolaastas. Selle toimumise kord tuleks IÕK-s kindlaks määrata. Osad koolid lasevad vanematel kui koduõppel õpetajatel ise lapsele hindamislehed koostada. Nende ülesehitus tuleks kooliga kokku leppida. Paari vanema hindamisega seotud materjalide näidised I ja II kooliastmest on aadressil http://koduope.ee/hindamine ning III kooliastmest http://koduope.ee/hindamine2.