Statistika (allikas: EHIS 10.11 seis vastaval õppeaastal)

 

Õppeaasta Koduõpe vabemate soovil Koduõpe tervislikel põhjustel Kokku
06/07 79 1069 1148
07/08 90 988 1078
08/09 96 571* 667
09/10 77 543 620
10/11 55 310 365
11/12 88 255 343


* Tervislikel põhjustel koduõppel olnud õpilaste arvu vähenemine 2 õppeaasta jooskul on tingitud õpilaste koguarvu vähenemisest valdavas sihtrühmas (mõjutab eeskätt 3. kooliastet) ja koduõpet reguleeriva määruse muutumisest.