Seadusandlus

 
Eestis reguleerib koduõpet Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord, mille uuendatud variant on :  https://www.riigiteataja.ee/akt/102082017005 
 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kehtiv alates 1. septembrist 2017: https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017040


Eesti Vabariigi Haridusseadus, kehtiv alates 1. jaanuarist 2016 : https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015254 

Põhikooli riiklik õppekava, kehtiv alates 25. juulist 2017: https://www.riigiteataja.ee/akt/122072017003

Koduõppele jäävale lapsele on vaja koostada individuaalne õppekava (IÕK). Selleks saad abi siit.

Kooli õppekava, millele tuginedes tuleb koostada IÕK, saad küsida konkreetsest koolist või leiad nende kodulehelt.