Seadusandlus

 
Eestis reguleerib koduõpet Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord, mille uuendatud variant kehtib alates 6. veebruarist 2015:  https://www.riigiteataja.ee/akt/103092013039 
 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kehtiv kuni 31. detsember 2015: https://www.riigiteataja.ee/akt/105112014003


Eesti Vabariigi Haridusseadus, kehtiv kuni 31. detsember 2015 : https://www.riigiteataja.ee/akt/120062014005 

Põhikooli riiklik õppekava, kehtiv alates 1. september 2014: https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020

Koduõppele jäävale lapsele on vaja koostada individuaalne õppekava (IÕK). Selleks saad abi siit.

Kooli õppekava, millele tuginedes tuleb koostada IÕK, saad küsida konkreetsest koolist või leiad nende kodulehelt.