Kogume näiteid IÕK ja hindamisega seotud materjalidest

16.09.2012 15:50 | Uudised

Hakkasime koguma koduõppel olevale lapsele individuaalse õppekava (IÕK) koostamisega seotud materjale. Kui Sul on näiteid individuaalsest õppekavast, õpimapist, vanema või õpetaja koostatud hinnangulehtedest või muid koduõppe planeerimise ja tulemuste hindamisega seotud materjale, mida oled valmis ka teistega jagama, saada need palun aadressile ivooglaid@gmail.com. Sinu näitest võivad teised pered inspiratsiooni ja tuge leida:)  

IÕK näidiseid kogume siia ning hindamisega seotud materjale

1.-6. klass siia,

7. klass siia ja

8. klass siia.